آماده سازی جهت اخذ مدارک بین المللی زبان

آزمون بین المللی آمادگی آزمون بین المللی زبان، از دیگر خدمات آموزشگاه زبان رایان می باشد به صورتی که کودکان در پایان دوره فونیکس آموزشگاه رایان به راحتی قادر به مکالمه، خواندن و نوشتن زبان انگلیسی می باشند و میتوانند در امتحانات دوره ای Flyers، Starters و Movers دانشگاه کمبریج شرکت، و موفق به اخذ مدرک بین المللی زبان از دانشگاه کمبریج گردند.
آزمون های بین المللی زبان شامل سه سطح Starter (مقدماتی)، Mover (متوسط) و Flyer (پیشرفته) می باشد. به کلیه کسانی که در امتحانات فوق شرکت می نمایند در صورت پذیرفته شدن در آزمون های زبان، مدرک بین المللی زبان دانشگاه کمبریج اعطاء می گردد.

نمونه هایی از مدارک اخذ شده توسط زبان آموزان این آموزشگاه:ورود کاربر
نام کاربری:
رمز عبور:
اخبار سایت
مقالات