صفحه اصلی > خدمات نوین آموزشی > مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی آموزشگاه زبان کودکان رایان به منظور افزایش بهره وری و همچنین جلوگیری از اتلاف زمان، مشاوره تحصیلی را در این مرکز راه اندازی نمود. این مشاوره تحصیلی که به صورت رایگان انجام می شود در راستای کمک و راهنمایی کودکان در زمینه آموزش می باشد.
مشاوره تحصیلی آموزشگاه زبان کودکان رایان به زبان آموز کمک می کند ویژگی ها و استعدادهای خود را بهتر بشناسند و به موارد و خصوصیاتی که به آنها توجه نداشته اند و یا میزان توجه به آنها کمتر بوده، بیشتر توجه نمایند.
در مشاوره تحصیلی، کودکان در زمینه های مختلف تقویت می شوند و در صورت وجود نواقصی در عملکردشان، آنها را شناسایی و راه حل هایی برای رفع نواقص ارائه می شود و به این ترتیب زبان آموزان می توانند عملکرد بهتری نسبت به گذشته در آموزشگاه زبان کودکان رایان داشته باشند، انتخاب های بهتری انجام دهند و اشکالات احتمالی را نیز با کمک مشاوره تحصیلی مرتفع نمایند

ورود کاربر
نام کاربری:
رمز عبور:
اخبار سایت
مقالات