قوانین آموزشگاه

آموزشگاه زبان دخترانه کودکان رایان لیست قوانین و مقررات زیر را برای آشنایی کاربران با این آموزشگاه ارائه می دهد:
 • آیین نامه انضباطی:
  • زبان آموز موظف به رعایت قوانین و مقررات آموزشی آموزشگاه زبان دخترانه رایان می باشد.
  • زبان آموز نمی تواند بدون اطلاع قبلی و غیر موجه غیبت کند.
  • زبان آموز در هر دوره از آموزشگاه زبان دخترانه رایان، مجاز به 2 جلسه غیبت است.
  • تاخیر بیش از 15 دقیقه یک جلسه غیبت محسوب می گردد.
  • عدم رعایت موارد فوق به منزله انصراف از ثبت نام بوده و آموزشگاه زبان دخترانه رایان مجاز به اخراج داوطلب بدون استرداد شهریه ماخوذه خواهد بود.
 • استرداد شهریه:
  • چنانچه داوطلب پس از ثبت نام و قبل از شروع کلاسها انصراف دهد. پس از کسر 20 درصد شهریه ماخوذه، مابقی مبلغ به داوطلب مسترد خواهد شد.
  • در صورتیکه آموزشگاه زبان دخترانه رایان موفق به تشکیل کلاس نشود کلیه شهریه ماخوذه به داوطلب مسترد خواهد شد.
  • پس از شروع کلاسها در هر دوره شهریه ماخوذه به داوطلب مسترد نخواهد شد.


ورود کاربر
نام کاربری:
رمز عبور:
اخبار سایت
مقالات