ضرورت کار با کودک؛ مادر یا مربی؟

آيا والدين خود مي توانند به فرزندشان زبان دوم بياموزند؟
اگرچه والدين نيز مي توانند به فرزندشان زبان را بياموزند اما كمك گرفتن يا سپردن آموزش زبان كودك به مربی مجرب، نتايج بهتري را به دنبال خواهد داشت چرا كه مربی مجرب تعليمات ويژه اي در اين زمينه ديده است. بنابر اين مربی مي تواند در زمان كمتر با امکانات آموزشی بیشتر، شیوه بهتر و با سرعت بيشتر به كودك زبان دوم بياموزد. به عقيده پژوهشگران بهترين و ثمر بخش ترين شيوه هاي آموزشي، آموزش گروهي است. حضور كودك در بين همسالان خود،‌ كودك را به مشاركت و حضور در جمع تشويق كرده و آموزش را به نوعي سرگرمي، بازي و رقابت سالم تبديل مي كند. اما در صورت عدم دسترسي به آموزگار مجرب يا فراهم نبودن امكانات و شرايط مناسب والدين نيز مي توانند با تسلط به شيوه هاي صحيح آموزشي به فرزندشان زبان دوم بياموزند. بهتر است والدين نيز از شيوه آموزش گروهي استفاده كنند و مهم ترين مسئله اين كه آموزش را به كلاس درس خشك و معمولي تبديل نكنند. تدريس به كودكان، نيازمند تسلط به شيوه هاي آموزشي خاص است كه والدين پيش از هر اقدامي بايد به اين شيوه ها آشنا و به آنها مسلط شوند.


تاریخ درج : 1390/02/12ورود کاربر
نام کاربری:
رمز عبور:
اخبار سایت
مقالات